akupunktura

 Akupunktura – je schopna řešit téměř všechna onemocnění, její schopnost udržet člověka v harmonii tělesné, ale hlavně psychické, je její největší předností. Totiž je známo, že vniřní příčina čili psychické stavy útočí přímo na orgány, nemusí totiž procházet obrannou vrstvou těla. Ostatní příčiny vedou svůj útok většinou přes obranu těla na  energetické dráhy.

Akupunkturista hledí na člověka jako na systém, kde se prolínají všechny složky – mentální, psychické čli duševní, funkční a též i orgánové čili fyzické.

„ Biopunktura “ - je pomocný termín, když místo jehel používáme energetické působení prstů.

Harmonizace – Na nemoc se pohlíží jako na energetickou nerovnováhu na té či oné úrovni. Rozpoznání a zrušení této nerovnováhy pak znamená vyléčení. Jde o zrušení této vnitřní příčiny nemoci. Co více si přát? Navíc při harmonizaci se organismus  automaticky pročišťuje.

Rozpoznání nerovnováhy (vnitřní příčiny nemoci). Pulsová diagnostika nám pomůže odkrýt tuto příčinu na základě sledování průtoku energie jednotlivými dráhami (energetickými kanály).