aurikuloterapie

    Co je to aurikuloterapie?

    Na ušním boltci se promítá obraz celého těla. Ušní boltec je jeden z mikrosystémů umožňujících diagnostiku a léčbu. Na rozdíl od klasické akupunktury jsou aktivní místa ušního mikrosystému  nalezitelná pouze za patologického stavu. Změny na odpovídajících místech ucha se objeví ještě před zjevnými klinickými příznaky. Závažná onemocnění nebo stav po těžším traumatu naopak zanechává v projekčních místech stálou stopu v podobě aktivního bodu. Porucha funkce nebo počínající somatická změna se projeví změnou citlivosti pokožky na tlak a změnou elektrické vodivosti. Je také důležité, že normální funkci organismu nelze rozladit stimulací aktivních bodů.

    Co je to aurikuloterapie?

     Za nejpřijatelnější vysvětlení působení aurikuloterapie lze považovat to, že je to léčba pomocí zásahů do informačního systému těla. Tento zásah vrací chod organismu do správných kolejí.

  •  Podle Debefa můžeme aurikuloterapii považovat za způsob pomoci samoléčebným procesům organismu ve fázi, kdy tyto síly samotné jsou již k uzdravení nedostatečné. Zasahuje tedy do řízení „vnitřního lékaře“, mění jeho program. Je to hypotéza, která velmi dobře vysvětluje to, co aurikuloterapie provádí.
  • Podle Nogiera je aurikuloterapie zcela něco jiného než akupunktura, se kterou ji pojí pouze technika stimulace pomocí jehel. Aurikuloterapie nám oproti akupunktuře dává možnost využít naše znalosti anatomie, patofyziologie, neurologie a dalších oborů. To samo osobně ukazuje, že aurikuloterapie je každopádně součástí moderní evropské medicíny.

(Vybráno z knihy MUDr. Milana Eslera: Akupunktura ucha.)

    Při vlastní práci využívám Akutom – měřáček vyvinutý Dušanem Tomkem, a taktéž jeho systém léčby a aplikace jehliček. Pokládám za nezbytně nutné, aby se i ušní akupunkturista řídil pulsovou diagnostikou!!