Shiatsu/shintai - Shintai ...

 SHIN TAI A POKRAČUJÍCÍ SHIATSU

V překladu znamená shin tai – "tělo ducha" a  je jakýmsi pokračováním a nástavbou na techniky shiatsu, v návaznosti na hlubší chápání podstaty věcí a fungování této reality.

SHIN TAI

Obnovuje a uzdravuje základní informační systém těla. Obnovuje jeho původní nastavení.

Napětí se koncentruje do určitých bodů ( uzlů ). Po znovupřijetí informace harmonizace nastupuje uvolnění, regenerace, úleva a obnova původních, ve smyslu správných, předloh.
Éterické tělo / předloha fyzického těla/ obvzláště silně reaguje na myšlenkové impulsy, vycházející z mentálního těla. Prakticky jde o kombinaci informační a energetické léčby. Dalo by se to přirovnat k jakémusi restartu našeho biologickáho stroje/těla/.

Při shin tai působíme přímo na informační systém těla, který se okamžitě projeví korekcí fyzické struktury a zárověň zprůchodněním energetických drah. Energetická léčba je tedy průvodním projevem, který způsobí, že nemoc / problém / ztratí energetický podklad a tím svou příčinu v energetické vrstvě. Úkolem je najít a ošetřit nejvhodnější hladinu energetického systému.

Při shin tai stejně jako při shiatsu kontakt rukou, prstů napomáhá zprostředkovat správné ošetření. Nepoužívá se pouze energie, ale přímo myšlenka. Jde o hlubší přístupovou metodu. Při shin tai nebo při hlubším pojetí shiatsu už není potřeba používat energii, je to stav mysli, který nastoluje věcem ve svém zorném úhlu správný stav věcí. Co to znamená ? Stručně řečeno, že je podpořena a jakoby urychlena tendence návratu věcí do svého středu a sjednocení se s celkem. Na fyzické úrovni jde také o práci s fascií., kdy fascie představuje mentální obraz, vystýlá celé tělo a zahrnuje tak informační systém celého těla.

Fascie ( povázka )
Pojivová tkáň, má vysokou pružnost a pevnost. Vydrží 1000 kg na 2,54cm.  "Most" mezi energií a tělem.

Funkce :    Ochrana - stáhne se a nepropustí, znehybní energii
Je vodičem elektromagnetického meridiánového napětí
              

  • Uchovává emoce - stres (stažená záda, šikmá pánev,..)
  • Ukládají se do nich informace

 

Z větší části bylo citováno ze skript
Jana Pletánka