Shiatsu/shintai - nÁPLNĚ KURZŮ

1) pokračovací kurz pro praktikanty Shiatsu

vede Milena Čapková

Zvu vás na úvodní kurz 

Pokračující Shiatsu (Shin Tai nebo jak to nazveme) je cestou k plnější skutečnosti  směrem k našemu středu čili zdroji. Může nám navrátit schopnost regulace vnitřního procesu  a vědomého usměrňování vývoje.

Shin Tai (tělo ducha) pracuje s mentální vrstvou. Láskyplná pozornost se kontaktuje s formou mysli, s její myšlenkou nebo záměrem. Ve fyzické realitě můžeme tuto práci pozorovat na fasciální úrovni, kdy rozvazování stažených míst, uzlů, se přepisuje ihned přes korekci energetických drah do fyzické struktury.

  

Shin Tai nás kontaktuje s původním nastavením informačního systému bytosti a tím  ho uzdravuje. Pokud je naším kontaktem všudepřítomná láska, uzdraví se láska samotná a není potřeba dělat už nic dalšího. Shiatsu se tak stává samotným aktem v Teď, kdy si mysl už nepotřebuje vymýšlet energii. Aktem za technikou a energií.

Přijďte se připojit.

Program:

 • Úvod do Shin Tai
  • Principy práce
 • Fasciální techniky celého těla
  • nejčastější místa, brány, uzly
  • celkové otevření centrálního kanálu
 • Postupy
  •  nejčastější pořadí technik    
 • Bezkontaktní práce

OMEZENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ