Taiji/qigong - naŠE CVIČENÍ

Pro zájemce o taiji a Qigong vzniklo nové centrum Kamala na adrese www.centrumkamala.cz.

   Naše cvičení taiji je vhodné téměř pro každou věkovou kategorii. Maximální počet účastníků při lekci je patnáct. Cvičení je vedeno srozumitelnou formou a beze spěchu, s individuálním přístupem a s důrazem na správnost provedení.
V prvních týdnech cvičíme jednotlivé sestavy a qigong pro rozvoj vnímání a cítění, ale i pro rozvoj samotných pohybových schopností cvičících.
Během prvního roku začínáme s výukou sestavy 88 forem Yang Cheng-fu a k tomuto účeku i s výukou potřebných dovedností i vědomostí, jako např. správná struktura pozice, účelovost prováděného pohybu, objasnění a zažití principů jako je uvolněnost, pohyb z těžiště, pohyb po kruhu, rovná záda, plynulost a rovnoměrnost pohybu apod. Cvičíme Principy taiji, statický a pohybový qigong, nácvik pozic a následné spojení do pohybu.

Už po dvou až třech lekcích jsou cvičící schopni pociťovat příjemné nebo přínosné změny, které ovlivňují fyzickou i psychickou stránku života. Pravidelná cvičení v týdnu mohou doplňovat víkendové kurzy nebo jiná setkání z nabídky Rozvrh kurzů.

V druhém roce cvičení  se učíme druhou část sestavy 88 forem a zároveň začínáme s Tui shou. Cvičení Tui shou je hodně důležité pro vylepšení sestavy, dává vyvážené tělo a umožňuje citlivější přístup. Dochází k rozvoji síly a upevnění zdraví. Také v druhém roce jsou lekce provázány různými qigongy – Otevírání bran, Hra pěti zvířat, Zhan Zhuan Gong aj. Další cvičené sestavy taijiquan – Self-defence form , Malý San-Sau, Qi disruption.

   Mým učitelem je Jan Pletánek a naším mistrem je Francois Hainry. Je možné si s nimi zacvičit na prázdninových případně i víkendových akcích.